Usnesení PS č. 323

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o vzájemné ochraně vyměněných utajovaných informací /sněmovní tisk 127/ - druhé čtení (10. února 2011)

Související sněmovní tisky

127 Sml.mezi ČR a vl. Rumunska o vzájemné ochraně utaj.informací
ISP (příhlásit)