Usnesení PS č. 320

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol, kterým se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Spojenými státy americkými o letecké dopravě podepsaná ve dnech 25. a 30. dubna 2007 /sněmovní tisk 108/ - druhé čtení (10. února 2011)

Související sněmovní tisky

108 Prot. o změně Doh. mezi státy ES a USA o letecké dopravě
ISP (příhlásit)