Usnesení PS č. 319

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Belgickým královstvím ke Smlouvě mezi Českou republikou a Belgickým královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, který byl podepsán v Bruselu dne 15. března 2010 /sněmovní tisk 87/ - druhé čtení (10. února 2011)

Související sněmovní tisky

87 Prot. mezi ČR a Belgickým král. o zamezení dvojího zdanění
ISP (příhlásit)