Usnesení PS č. 217

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 165/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (10. prosince 2010)

Související sněmovní tisky

165 Novela z. o ochraně veřejného zdraví
ISP (příhlásit)