Usnesení PS č. 213

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Austrálie o leteckých službách /sněmovní tisk 181/ - prvé čtení (9. prosince 2010)

Související sněmovní tisky

181 Doh. mezi ČR a vl. Austrálie o leteckých službách
ISP (příhlásit)