Usnesení PS č. 205

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Španělským královstvím o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací /sněmovní tisk 140/ - prvé čtení (9. prosince 2010)

Související sněmovní tisky

140 Sml. mezi ČR a Španělským král. o ochraně utaj. informací
ISP (příhlásit)