Usnesení PS č. 201

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol mezi Českou republikou a Marockým královstvím o změně Dohody mezi Českou republikou a Marockým královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaný dne 19. března 2010 v Rabatu /sněmovní tisk 71/ - druhé čtení (9. prosince 2010)

Související sněmovní tisky

71 Doh. mezi ČR a Marockým král. o podpoře a ochraně investic
ISP (příhlásit)