Usnesení PS č. 198

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Návrh na přístup České republiky k Dodatkovému protokolu k Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR) týkajícímu se elektronického nákladního listu /sněmovní tisk 57/ - druhé čtení (9. prosince 2010)

Související sněmovní tisky

57 Návrh na přístup ČR k Dodatkovému protokolu k Úmluvě CMR
ISP (příhlásit)