Usnesení PS č. 1745

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 929/ - třetí čtení (8. srpna 2013)

Související sněmovní tisky

929 Novela z. - insolvenční zákon
ISP (příhlásit)