Usnesení PS č. 172

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník /sněmovní tisk 188/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (8. prosince 2010)

Související sněmovní tisky

188 Novela z - občanský zákoník
ISP (příhlásit)