Usnesení PS č. 1679

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní, které byly podepsány v Bruselu dne 5. března 2013 /sněmovní tisk 947/ - prvé čtení (16. května 2013)

Související sněmovní tisky

947 Sml. mezi ČR a Lucem.velkovévodstvím o zamez.dvojímu zdanění
ISP (příhlásit)