Usnesení PS č. 1652

k návrhu poslanců Dagmar Navrátilové, Jiřího Rusnoka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 808/ - třetí čtení (15. května 2013)

Související sněmovní tisky

808 Novela z. o silničním provozu
ISP (příhlásit)