Usnesení PS č. 1637

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 756/4/ - vrácenému Senátem (14. května 2013)

Související sněmovní tisky

756 Novela z. - autorský zákon
ISP (příhlásit)