Usnesení PS č. 1582

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 944/ - prvé čtení (20. března 2013)

Související sněmovní tisky

944 Novela z.o Ústřed. kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském
ISP (příhlásit)