Usnesení PS č. 1581

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 933/ - prvé čtení (20. března 2013)

Související sněmovní tisky

933 Novela z. o vodovodech a kanalizacích
ISP (příhlásit)