Usnesení PS č. 1565

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 780/3/ - vrácenému Senátem (19. února 2013)

Související sněmovní tisky

780 Novela z. o integrované prevenci
ISP (příhlásit)