Usnesení PS č. 1509

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 823/ - třetí čtení (13. února 2013)

Související sněmovní tisky

823 Novela z. o silniční dopravě
ISP (příhlásit)