Usnesení PS č. 1360

ke Zprávě o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2011 (ve srovnání s rokem 2010) a Zprávě o plnění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011 za rok 2011 /sněmovní tisk 723/ (8. listopadu 2012)

Související sněmovní tisky

723 Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku v roce 2011
ISP (příhlásit)