Usnesení PS č. 1314

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 732/ - třetí čtení (26. září 2012)

Související sněmovní tisky

732 Novela z. - školský zákon




ISP (příhlásit)