Usnesení PS č. 1270

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 537/5/ - vrácenému Senátem (19. září 2012)
ISP (příhlásit)