Usnesení PS č. 1209

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony /sněmovní tisk 573/ - třetí čtení (15. června 2012)

Související sněmovní tisky

573 Novela z. o územním plánov. a staveb. řádu (stavební zákon)
ISP (příhlásit)