Usnesení PS č. 1174

k vládnímu návrhu na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2013 a 2014 s výhledem na rok 2015 /sněmovní tisk 698/ (12. června 2012)

Související sněmovní tisky

698 Vl.n.působ.sil MO ČR v zahr.operacích v letech 2013 a 2014
ISP (příhlásit)