Usnesení PS č. 1131

ke Zprávě o činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a o stavu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a v oblasti poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání za rok 2011 /sněmovní tisk 612/ (3. května 2012)

Související sněmovní tisky

612 Zpráva o stavu vysílání a činnosti Rady RTV za rok 2011
ISP (příhlásit)