Organizační výbor
Usnesení č. 358 (20. března 2013)

Související sněmovní tisky

909 Novela z. o veřejném zdravotním pojištění

913 N.z., kterým se zrušuje karta sociálních systémů

915 Novela z.o trestní odpovědnosti práv.osob a řízení proti nim

918 Novela ústav. z. - Ústava České republiky

919 Novela z. o Nejvyšším kontrolním úřadu

946 Návrhy zdravotně pojistných plánů na rok 2013
ISP (příhlásit)