Sněmovní tisk 993/0
Změna Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu

Soubory sněmovního tisku

Návrh usnesení Poslanecké sněmovny  
t099300.pdf (Dokument PDF, 92 KB)t099300.doc
   
t0993a0.pdf (Dokument PDF, 142 KB)t0993a0.doc
Text v českém jazyce  
t0993b0.pdf (Dokument PDF, 279 KB)t0993b0.doc
Text v jiném jazyce  
t0993c0.pdf (Dokument PDF, 301 KB)t0993c0.doc
Další  
t0993d0.pdf (Dokument PDF, 444 KB)t0993d0.doc
t0993e0.pdf (Dokument PDF, 594 KB)t0993e0.doc

Rozesláno poslancům

23. dubna 2013 v 10:05
ISP (příhlásit)