Sněmovní tisk 81/0
Novela z. o základních registrech
ISP (příhlásit)