Sněmovní tisk 638/0
Novela z. o Státním fondu rozvoje bydlení

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t063800.pdf (Dokument PDF, 138 KB)t063800.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0638a0.pdf (Dokument PDF, 56 KB)t0638a0.doc

Rozesláno poslancům

21. března 2012 v 13:53
ISP (příhlásit)