Sněmovní tisk 543/0
Novela z. o odpovědnosti za škodu způs.při výkonu veřej.moci
ISP (příhlásit)