Usnesení PS č. 918

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o účasti Bulharské republiky a Rumunska v Evropském hospodářském prostoru, podepsaná v Bruselu dne 25. července 2007 /sněmovní tisk 579/ - prvé čtení (29. října 2008)

Související sněmovní tisky

579 Doh. o účasti Bulhar.rep. a Rumunska v Evrop. hosp. prostoru
ISP (příhlásit)