Usnesení PS č. 701

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 287/ - třetí čtení (19. března 2008)

Související sněmovní tisky

287 Novela veterinárního zákona
ISP (příhlásit)