Usnesení PS č. 607

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 396/ - prvé čtení (31. ledna 2008)

Související sněmovní tisky

396 Novela z. o vodách (vodní zákon)
ISP (příhlásit)