Usnesení PS č. 569

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 351/ - třetí čtení (7. prosince 2007)

Související sněmovní tisky

351 Novela zákona o zemědělství a SZIF
ISP (příhlásit)