Usnesení PS č. 505

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis /sněmovní tisk 327/ - prvé čtení (27. listopadu 2007)

Související sněmovní tisky

327 Dohoda mezi EU, ES a Švýcarskou konfederací-schengen. acquis
ISP (příhlásit)