Usnesení PS č. 474

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Návrh na přijetí nového znění Přílohy I Úmluvy o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států (Helsinky, 17. března 1992) /sněmovní tisk 275/ - prvé čtení (30. října 2007)

Související sněmovní tisky

275 Návrh na přijetí nového znění Úmluvy o účincích prům.havárií
ISP (příhlásit)