Usnesení PS č. 444

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 320/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (24. října 2007)

Související sněmovní tisky

320 Novela z. o rozpočtovém určení daní
ISP (příhlásit)