Usnesení PS č. 438

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 289/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (24. října 2007)

Související sněmovní tisky

289 Novela z. o právu autorském
ISP (příhlásit)