Usnesení PS č. 435

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 186/ - třetí čtení (24. října 2007)

Související sněmovní tisky

186 Novela obchodního zákoníku
ISP (příhlásit)