Usnesení PS č. 411, část č. 1/2

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 293/ - prvé čtení (26. září 2007)

Přílohy dokumentu

U0411.docISP (příhlásit)