Usnesení PS č. 313

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 124/ - třetí čtení (9. května 2007)

Související sněmovní tisky

124 Novela z. o správě daní a poplatků
ISP (příhlásit)