Usnesení PS č. 304

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 127/ - třetí čtení (2. května 2007)

Související sněmovní tisky

127 Novela trestního zákona
ISP (příhlásit)