Usnesení PS č. 274

k návrhu zákona poslanců Waltera Bartoše a Ivana Ohlídala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 155/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (24. dubna 2007)

Související sněmovní tisky

155 Novela z. o podpoře výzkumu a vývoje
ISP (příhlásit)