Usnesení PS č. 272

k návrhu zákona o změně některých zákonů v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků na banky, spořitelní a úvěrní družstva, obchodníky s cennými papíry a na instituce elektronických peněz a o změně zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti /sněmovní tisk 94/3/ - vrácenému Senátem (24. dubna 2007)

Související sněmovní tisky

94 Vl.n.z. se stanovením kapitálových požadavků na banky
ISP (příhlásit)