Usnesení PS č. 260

k vládnímu návrhu zákona o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se zrušením Ministerstva informatiky a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 92/ - třetí čtení (21. března 2007)

Související sněmovní tisky

92 Vl.n.z. o opatřeních souvis. se zrušením Min.informatiky




ISP (příhlásit)