Usnesení PS č. 241

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže, podepsaná dne 23. listopadu 2006 v Ottawě /sněmovní tisk 138/ - prvé čtení (14. března 2007)

Související sněmovní tisky

138 Doh. mezi ČR a Kanadou o usnadňování pracov. pobytů mládeže
ISP (příhlásit)