Usnesení PS č. 193

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o spolupráci na civilním globálním družicovém navigačním systému (GNSS) mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Korejskou republikou /sněmovní tisk 60/ - druhé čtení (1. února 2007)

Související sněmovní tisky

60 Dohoda o spolupráci na civilním navigačním systému (GNSS)
ISP (příhlásit)