Usnesení PS č. 1672

k vládnímu návrhu, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech /sněmovní tisk 1024/ - druhé čtení (14. dubna 2010)
ISP (příhlásit)