Usnesení PS č. 1624

k vládnímu návrhu zákona o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů /sněmovní tisk 1054/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (12. března 2010)
ISP (příhlásit)