Usnesení PS č. 1573

k vládnímu návrhu, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech /sněmovní tisk 1024/ - prvé čtení (4. února 2010)
ISP (příhlásit)