Usnesení PS č. 1527

k návrhu poslanců Václava Votavy, Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. /sněmovní tisk 955/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (27. ledna 2010)

Související sněmovní tisky

955 Novela trestního zákoníku
ISP (příhlásit)