Usnesení PS č. 1495

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 842/4/ - vrácenému Senátem (1. prosince 2009)

Související sněmovní tisky

842 Novela z. o Státním fondu rozvoje bydlení
ISP (příhlásit)